Černá kuchyně

Rekonstrukce části hradního areálu, která proběhla v letech 2006-2007, přinesla zcela nový objev v blízkosti západní obranné zdi. Za novějšími přizdívkami se objevila černá kuchyně s mohutným komínem, chlebovou pecí a sušárnou.


černá kuchyně

Po rekonstrukci si nyní návštěvníci mohou prohlédnout prostory hradní kuchyně. 

Podle stavebně historického průzkumu byla přistavěna k původní hradební zdi pravděpodobně v 16. století. Tvoří ji dodnes zachovaný dýmník, přípravna a chlebová pec se sušárnou, která pochází asi z 18. století. Je zde zachován pozoruhodný systém odvodných kouřových kanálků.

 

 

 

černá kuchyně

Tato unikátní stavba se nachází mezi II. a III. nádvořím a je přístupná pouze z brány, která je propojuje. Muzeum středního Pootaví, kterému byla svěřena správa těchto prostor, se snaží vdechnout jim ztracený život a pořádá zde výtvarné výstavy menšího rozsahu.

 

.

 

Z ptačí perspektivy

Celá staletí se na kamenném ostrohu nad soutokem Otavy s Volyňkou ve Strakonicích vypíná středověký hrad. Mohutný komplex s gotickou věží Rumpál je dnes národní kulturní památkou a tvoří nezaměnitelnou dominantu našeho jihočeského města. Vznikl již ve 13. století a nikdy nebyl uzavřeným objektem, vždy patřil k městu a žil s ním.